Komunalna hidrotehnika
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Vladimirovac 2014 Delta Agrar, Beograd
2 Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Pertovića salaš 2014 Napredak, Stara Pazova
3 Glavni projekat farme svinja "Nukleus" 2015 Napredak, Stara Pazova
4 Idejno rešenje rekonstrukcije i izgradnje objekata za tretman i lagerovanje tehnoloških voda farme svinja "Kozara" 2015 AD Kozara , Banatsko Veliko Selo
5 IDP sanacije sistema za evakuaciju tehnološke vode farme svinja Halovo 2016 Delta Agrar Novi Beograd
6 PIO kompleksa Lafarge BFC za ishodovanje vodne dozvole 2016 Lafarge BFC, Beočin
7 Hidrotehnički projekat ležišta opeke - sirovina u ležištu Jagnjevo kod Kljajićeva 2018 Proagent doo Novi sad
8 PIO atmosferske kanalizacije u krugu fabrike"Avala Ada" doo 2018 "Avala Ada" doo , Beograd
9 PIO sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa fabrike ulja "Sunce" 2019 Sunce doo, Sombor
10 PGD rekonstrukcije i dogradnje poljoprivrednog kompleksa na parceli 690 K.O. Đurđevo 2017 BRAMER PULS , Đurđevo
11 IDP sanacije sekundarne kanalizacione mreže u krugu fabrike Lafarge BFC ,Beočin 2018 Lafarge BFC, Beočin
Dodaj red u tabelu