Luke, pristanista i marine
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Glavni projekat brodogradilišta LBM 2011 LBM,Zrenjanin
2 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju privremenog pristajališta, otvorenog skladišta šljunka i peska L.O. Begej 3+808-3+859 2011 Autoprevoznik Zoran Ostojić
3 Projektno tehnička dokumentacijaza izgradnju deponije šljunka i peska sa separacijom da D.O. Dunava  1191+420 - 1191+510 2011 Fortuna AST,  Stara Pazova
4 Glavni projekat operativne obale sa platformom - Skladište žitarica sa pretovarnom stanicom "Castrix" Karavukovo 2011 Castrix,Karavukovo
5 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje pristana za potrebe granične kontrole brodova i za snabdevanje brodova pogonskim gorivom uz L.O. Dunava km 1425+000 - 1425+100 2012 YU Agent, Bezdan
6 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plut objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+400 2012 Danubius , ski bar Novi Sad
7 Idejno rešenje pristaništa Bezdan 2012 YU Agent, Bezdan
8 Glavni projekat operativne obale na L.O. Kanala Begej 31+316-31+528 2012 Agrotrading ,       Novi Sad
9 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+947 (UTP Sloboda) 2012 UTP Sloboda,    Novi Sad
10 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za pretakanje pogonskog goriva uz L.O. Kanala NS-S.Selo km 1+000 2012 NIS AD, BEOGRAD
11 Projekat izvedeno stanja rampe za izvlačenje brodovana L.O. Kanala Banatska Palanka-Novi Bečej km 143+131 - 143+231 2013 YU Agent, Bezdan
12 Idejni i Glavni projekat pristaništa za sopstvene potrebe na desnoj obali Dunava u zoni km 1118+500 2013-2014 PETROL LPG doo, Beograd
13 Glavni projekat opremanja pomoćnog brodogradilišta Kanal Begej km 9+142 - 9+290 2014 PRVA KLASA , Lukićevo
14 Projekat za građevinsku dozvolu za postavljanje elevatora za utovar žitarica u brove na l.o. Kanala Begej km 3+800 2015 Grain International ,Novi Sad
15 Idejno rešenje marine Stari Banovci 2015 Opština Stara Pazova
16 Projekat izvedenog objekta za postavljanje broda za snabdevanje plovila gorivom na d.o. Dunava rkm 1112+400 2016 INLAND BUNKER BALKANS , Beograd
17 PGD izgradnje privremene deponije šljunka i drobljenog kamena na desnoj obali reke Tise km 37+700 - 37+775 2016 EKO GRADNJA, Zrenjanin
18 IDR nautičkih privezišta na kanalima HS DTD i Tisi 2016 Vode Vojvodine, Novi Sad
19 PIO plovnog objekta-pristana na d.o. reke Dunav km 1059+000 2016 Kompanija Stokić, Veliko Gradište
20 IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+600 2016 Grad Zrenjanin
21 Tehnička dokumentacija za izvlačenje brodova i platoa za remont l.o. Kanala Prigrevica-Bezdan 24+318-24+368 2017 YU Agent, Bezdan
22 IDR za izgradnju privremene deponije sa separacijom agregata na d.o . kanala Novi Sad- Savino Selo 3+700-3+780 2017 PUT INVEST, Novi Sad
23 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje zaštitne plivajuće zavese za prevenciju prekograničnog zagađenja na slivu reke Save 2019 JVP Srbijavode, Beograd
24 IDR, IDP za postavljanje plutajućeg objekta - pontona za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na Dunavu u akvatorji Sremskih Karlovaca 2020 JKP BELILO DOO, Sremski Karlovci