Navodnjavanje i odvodnjavanje
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Idejni projekat kanalske mreže na području K.O. Pavliš 2011 Opština Vršac
2 Glavni projekat sanacije kanala za odvodnjavanje atmosferskih voda u naseljenom mestu Sečanj 2012 MZ Sečanj
3 Idejno rešenje kanalske mreže u K.O. Vršac 2013 Opština Vršac
4 Glavni projekat sanacije kanalske mreže u naselju Melenci 2013 MZ Melenci
5 Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema "Kentra" 2014 Grad Zenjanin
6 IDR obezbeđenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u slivu "Despotovo-Silbaš" 2016 Vode Vojvodine, Novi Sad
7 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu (IDR,PGD,PZI) 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
8 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0(IDR,PGD;PZI) 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
9 IDP sanacije dela kanalske mreže u slivu Despotovo za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljopriv. kultura 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
10 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran(IDR, PGD,PZI) 2018 Vode Vojvodine, Novi Sad
11 IDR zalivnog sistema "Kentra" u Melencima 2018 Mokrin doo , Mokrin
12 IDR, PGD i PZI dogradnje zalivnog sistema " Banatska Topola" 2020 Topola doo, Banatska Topola
13 IDR, PGD i PZI dvonamenskog sistema Neuzina - navodnjavanje 2020 Vode Vojvodine, Novi Sad