Studije i elaborati
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Studija opravdanosti pristaništa Perlez na l.o. Kanala Begej km 3+800 2015 Grain International ,Novi Sad
2 Studija opravdanosti projekta i eksploatacije pristaništa za sopstvene potrebe "Agrogrnja" 2016 Agrogrnja, Bački Petrovac
3 Tehnička dokumentacija za proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa kod tvrđave Golubac u Golubcu 2017 Turistička organizacija Golubac
4 Studija opravdanosti izrade projekta regulacije reke Mileševke za zaštitu spomenika kulture manastira Mileševa 2014 Srbijavode, Beograd
5 Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Tamiša 2014 SBB, Beograd
6 Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Plovnog Begeja 2014 SBB, Beograd
7 Studija opravdanosti za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km 2018 Vodevojvodine,Novi Sad
8 Hidrotehnički projekat-analiza uticaja površinskih voda na ležište peska i šljunka Langovsko-Vračev Gaj 2015 TRKI doo, Bela Crkva
9 Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice 2018 GP Mostogradnja ad, Beograd
10 Elaborat privremene plovidbene saobraćajne signalizacije u toku izgradnje mosta na Savi autoputa E763 Surčin-Obrenovac 2017 China CCC , ogranak Beograd
11 Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice 2018 GP Mostogradnja ad, Beograd
12 Hidraulička analiza uticaja mosta u ulici Riste Vujoševića u Svrljigu na protok 1% vode Svrljiškog Timoka 2019 JVP "Srbijavode", Beograd
13 Studija o proceni uticaja na životnu sredinu dogradnja zalivnog sistema "Banatska Topola" 2019 "Topola" doo, Banatska Topola
14 Hidrološko hudraulička ekspertiza i koncepcijsko rešenje unapređenja zaštite priobalja Ljubostinjske reke u zoni Valjeva 2019 JVP "Srbijavode", Beograd