Zastita od poplava
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Glavnog projektasanacije lateralnog kanalapored odbrambene linije  leve obale    Dunava od km 20+100 do km 23+000, od km 30+000 do km 39+000, od km 44+000 do km 46+000 2012 Vode Vojvodine, Novi Sad
2 Glavni projekat sanacije - regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+350 2013 Srbijavode, Beograd
3 Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+600 2013 Srbijavode, Beograd
4 Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+480 2014 Beogradvode, Beograd
5 Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabreške livade) 2014 Beogradvode, Beograd
6 Glavni projekat sanacije odrona brane Vrutci 2014 Srbijavode, Beograd
7 Idejni projekat sanacije obaloutvrde u zoni Sremske Mitrovice, leva obala reke Save km 5+558-6+053 2015 Vode Vojvodine, Novi Sad
8 Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno 2015 Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac
9 Idejni projekat regulacije potoka Čađavac-Moravac 2015 Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo
10 Idejni projekat sanacije Šećeranskog kanala 2015 Vode Vojvodine, Novi Sad
11 Elaborat sanacije obale od 2+667 do 2+762 plovnog kanala LFBC u Beočinu 2015 Agrogrnja, Bački Petrovac
12 Idejni projekat sanacije i studija izvodljivosti hidrotehničkog kompleksa Klek i Srpski Itebej 2016 Vode Vojvodine, Novi Sad
13 Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km (IDR, IDP) 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
14 IDP sanacije prelivnog praga na reci Karaš rkm 12+280 2017 CELANOVA CAPITAL, Vršac
15 IDP sanacije dela regulisanog korita Mokroluškog potoka 2017 Beogradvode, Beograd
16 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju retenzije "Uljma" sa zemljanom pregradom (IDR,PGD,PZI) 2018 Vode Vojvodine, Novi Sad;
Grad Vršac, Vršac
17 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju nasipa na reci Gradac od crpne stanice vodovoda do deponijske pregrade (IDR,PGD,PZI) 2018 Grad Valjevo
18 Projekat zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m
- IDR sa hidrološkom studijom
2018 JVP "Srbijavode" Beograd
19 Zaštita naselja Svrljig od velikih voda Svrljiškog Timoka; rekonstrukcija postojećih i izrada novih zaštitnih i regulacionih vodnih objekata (1.500 m) - PGD 2020 JVP "Srbijavode", Beograd